harley caffe

SOCIAL MEDIA

ZADANIE

Vzbudiť povedomie o značke
Zvýšiť záujem hosťov o denné menu a celkovo o Harley Caffe
Zvýšiť interakciu ľudí

harley-4
RIEŠENIE
Jedným z našich hlavných cieľov bolo zvýšiť záujem hosťov o denné menu Harley Caffe. Chceli sme, aby sa hostia samy zaujímali a aktívne sa zapájali (like, koment, … ) do príspevkov o menu. Chceli sme sa odlíšiť od lokálnych reštaurácii a preto sme zvolili iný typ príspevkov, ktorý fanúšikov zaujal. Fanušíkovia, za relatívne rýchlu dobu, začali reagovať na príspevky a fotky o menu.
harley-2
harley
Chceli sme zvýšiť celkovo interakciu fanúšikov a záujem o Harley Caffe, čo sa nám aj podarilo. Len za dva mesiace sa zvýšila interakcia na príspevky až o 132%!
harley1
harley-5